Myopati är en ärftlig muskelsjukdom som upptäcktes hos tysk jaktterrier i Tyskland 2017. Sjukdomen yttrar sig huvudsakligen som muskelsvaghet vid mer eller mindre kraftig ansträngning, som t.ex. vid jakt. Berörda hundar börjar röra sig okoordinerat, ofta i kombination med muskelryckningar, blir ibland liggande och behöver flera dagar för att återhämta sig. Hos tysk jaktterrier har sjukdomen autosomal recessiv nedärvning, vilket innebär att båda föräldradjuren måste vara anlagsbärare för att sjukdomen ska föras vidare.

För att försöka kartlägga spridningen av myopati i Sverige har styrelsen under början av 2019 låtit testa ett antal hundar som har använts flitigt i avel. Dessutom har ett antal hundägare valt att testa sina hundar på egen bekostnad. Samtliga provresultat sammanställs i en lista som regelbundet uppdateras.

Om du skulle vilja testa om din egen hund är anlagsbärare för myopati, kontakta avelsrådet för rådgivning och mer information.

Ladda ner listan med hundar som har testats för myopati (uppdaterad 2 juli 2019)

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet