Rasspecifika avelsstrategier - RAS är en handlingsplan för avel inom en specifik ras. I de rasspecifika avelsstrategierna beskrivs både rasernas starka och svaga sidor och om hur rasen ska kunna utvecklas genom avelsrekommendationer. Svenska Kennelklubben ska arbeta tillsammans med special- och rasklubbarna för att ta fram strategin för aveln av raserna (www.skk.se).

Avelsstrategierna i detta dokument bygger på avelsstrategier utarbetade 2005. Detta är den första revideringen av avelsstrategierna och heter därmed Rasspecifika avelsstrategier för tysk jaktterrier 2.0. Arbetsgruppen som arbetat med att revidera de rasspecifika avelsstrategierna har varit Johan Sonesson, Christoffer Jannesson, Pär Nordahl, Johan Helmersson och Dan Lindström.

Ladda ner dokument med RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) för Tysk Jaktterrier.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet