Varför hundutställningar?

Huvudsyftet med utställningar är att utvärdera hundarnas exteriör. Genom att så många hundar som möjligt deltar på utställning kan man bedöma vilka egenskaper de har och genom avelsarbete kan man på sikt förbättra hundarnas exteriör. Varje år anordnar Tysk Jaktterrier Klubb en officiell hundutställning. För att få ställa ut din tyska jaktterrier på denna utställning måste du vara medlem i klubben och hunden skall vara vaccinerad. För att hunden skall få en så rättvis bedömning som möjligt bör den vara tränad så att den kan gå lugnt i kopplet, kunna stå uppställd och acceptera att domaren kontrollerar bettet, mäter och känner över den.

Alla hundar blir först enskilt bedömd av domaren. Detta för att kontrollera hundens exteriör jämfört med rasstandarden. Därefter jämförs de hundar av bäst kvalitet med varandra i den klass som hunden startat i. Hanar och tikar startar var för sig. ”Vinnaren” i varje klass går vidare och blir bedömda i konkurrens med de andra klassvinnarna och slutligen utser domaren den hane och tik som för dagen bäst motsvarar rasstandarden.

Viktigt gällande certifikat för tysk jaktterrier
Vid officiella utställningar kan en tysk jaktterrier tilldelas certifikat endast i jaktklass. För att starta sin hund i jaktklass krävs lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänt vid vildsvinsprov. Detta för att bevara rasen som en jakthundsras.

 

Här kan du ladda ner Raskompendium för tysk jaktterrier (2008).

 

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet