Ta gärna kontakt med klubbens valprådgivare Joakim Dalsgaard via e-post (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller tel. 070-722 23 27.

Råd till valpköpare

Att söka en jaktkamrat

Att leta efter potentiella föräldradjur till din valp är ett tidskrävande sökande, men ofta lönar sig det i slutändan. Det finns inga garantier men sannolikheten till att hitta en duglig jaktkamrat ökar markant. En grundförutsättning är att föräldrar djuren uppfyller TJTK:s avelskrav. Syftet med avelskraven är att genetiskt förvalta de rasspecifika arvsanlagen vilka i längden ger förutsättningar för rastypiska egenskaper och därigenom dugligare jakthundar. Likväl som du kommer ställa krav på hunden kommer den ställa krav på dig i form av ett tydligt ledarskap och att hunden får så mycket jakt den kräver.

Tysk Jaktterrier Klubbs förväntningar på dig som valpköpare

Förväntningar och krav är ömsesidigt i ditt valpköp på många sätt. I vårt arbete att bibehålla de rasspecifika egenskaperna för tysk jaktterrier förväntar vi oss stöd även från dig som valpköpare. Genom meritering i olika former bidrar du till utveckling och utvärdering av vår ras, vilket leder till en positiv utveckling av rasen. Allt för att framtidens valpköpare ska kunna hitta dugliga tysk jaktterrier med rätt egenskaper. Även om din avsikt inte är att använda hunden i avel är meriteringen ändå viktig för oss.

Vilka krav bör du ställa på uppfödaren

En grundförutsättning är att föräldrarna uppfyller TJTK:s avelskriterier för att borga för rasens positiva utveckling och att din valp har förutsättningar för att besitta rastypiska egenskaper. Är du osäker på om dina eventuella föräldradjur uppfyller kraven vänd dig då till TJTK:s valpförmedlare.

En seriös uppfödare håller sig till de regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund som Svenska Kennelklubben (SKK) har fastställt. I annat fall skall man som valpköpare omedelbart dra sig ur köpet. (Reglerna rekvireras hos SKK, tel. 08-795 30 00).

 Dessutom bör en seriös uppfödare:

  • ge dig möjlighet att besöka föräldradjuren för att du skall kunna bilda dig en egen uppfattning om dem.
  • ha en tydlig avelsfilosofi eller målsättning med sin avel, och kunna redogöra för hur han/hon främjar den.
  • använda sig av bra avelsmaterial som i sin förlängning ger potentiella avelshundar.
  • besitta god kännedom om rasen och sina djurs avelslinjer, avseende egenskaper, exteriör, meriter m.m.
  • ha ett uppfödaransvar som sträcker sig under hundens hela livslängd, uppfödaren är intresserad av din hunds utveckling för att utvärdera sin egen avel samt att stödja sina valpköpare med råd och tips för att forma din hund.

Valprådgivarens stöd till dig som valpköpare

Valprådgivaren i TJTK är ett viktigt stöd för dig som söker valp. Dennes uppgift är att vara ett stöd för dig när du söker valp genom att beskriva rasen, vägleda dig i ditt sökande, samt svara och vidareutveckla dina frågor för att göra vägen till ett lyckat valpköp enklare.

Valprådgivarens generella råd till dig som söker valp

Innan du börjar söka efter lämplig valp fundera noga igenom vilka egenskaper du värdesätter i din jakthund, såsom skärpa, dådkraft, drevtider, metalitet, exteriör mm. När du väl vet vad du önskar, leta då föräldradjur med just dessa egenskaper och som passar till din jaktform och ditt sätt att bedriva jakt på. När du hittat intressanta föräldradjur via uppfödarlistan eller andra kontakter, titta då på SKK Hunddata där kan du läsa mer om meriter, kullsyskon och föräldradjur och deras avkommor. Nästa steg är att ta kontakt med de kennlar som uppfyller avelskriterierna och söka information om föräldradjuren, samt om möjligt även besöka dessa för att du själv ska bilda dig en uppfattning. Försök dock skaffa dig så ojävig information som möjligt, kanske till och med ringa till ägare av tidigare avkommor från föräldrarna eller fråga efter referenser.

Det kanske kan tyckas som ett stort arbete att leta valp, men hunden ska fungera hemma och i skogen i minst 10 år.

 

Angående förmedling av valpar från utländska uppfödare

Tysk Jaktterrier Klubb förmedlar endast valpkullar uppfödda enligt klubbens gällande avelskriterier samt omfattas av Svenska Kenneklubbens grundregler, dessutom ska uppfödningen skett inom i Sverige berörd kontrollmyndighets jurisdiktion.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet