Tysk Jaktterrier Klubb har varit medlem i det internationella förbundet för tysk jaktterrier sedan 1996. Förbundet är en del av FCI-organisationen och har f.n. 14 fasta medlemsländer. Ett land som vill bli medlem blir först provmedlem och har fem år på sig att uppfylla kraven på att bli fast medlem. För att bli fast medlem måste det finnas en rasklubb som är FCI-ansluten inom det egna landet, det måste finnas jaktprovsregler och avelsregler som är nedskrivna och godkända av klubben.

Förbundet träffas en gång per år och diskuterar framförallt avel- och jaktprovsfrågor. Det finns en ambition att harmonisera avels- och provregler mellan länderna för att underlätta avelsutbyte, men olikheter i lagstiftning och jaktliga förutsättningar gör att det inte alltid är möjligt. I samband med mötet hålls också det årliga internationella provet för tysk jaktterrier, som genomförs enligt internationella provregler godkända av FCI. Sverige var för första gången värd för provet 2012, som då hölls i Skara (läs mer i reportaget "Internationella provet Skara augusti 2012").

Mer information om internationella förbundet för tysk jaktterrier finns på hemsidan iv-djt.com

Protokoll från möten inom IV-DJT

Protokoll från gemensamt möte med styrelsen samt avels- och provansvariga 2019
Protokoll från möte gällande avel 2019

Protokoll från årsmöte 2018

Protokoll från möte gällande avel och prov 2016
Protokoll från extra avelsmöte 2016
Protokoll från ordförandemöte 2016

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet