Årets Tyska Jaktterrier

Tävlingsperiod är 1/1 till 15/2 nästföljande år. Hunden får endast tillgodoräkna sig svenska resultat, med undantag av resultat från Europapokalen för TJT som även räknas. Vinner gör den hund som har högsta sammanlagda poäng. Vid lika poäng vinner den hund som är yngst. Hundar som gjort två anlagsprov med omdömet ”Utmärkt” får ta med sig dessa poäng till kommande års Årets Tyska Jaktterrier. Endast en merit per provform räknas.

Provform1:a pris
Utmärkt
2:a pris
Mycket bra
3:e pris
God
Anlagsprov fält 35 25 15
Anlagsprov skog 35 25 15
Officiell utställning kvalitetsklass    25 15 10
Viltspårprov Ökl 25 10 5
Grytjaktprov 50 35 15
Anlagsprov på vildsvin i hägn 50 35 15
Fullbruksprov 100 50 25
Europapokalen 100 50 25

Dessutom

Godkänt viltspårprov anlagsklass 15
Godkänt vildsvinsprov (frilevande vildsvin) 50
Cacib, cert eller Ck på officiell utställning 10


Danska TJT-vänners hederspris
(Skänkt av Danska TJT-vänner)

Priset går till årets bästa svenskfödda, nystartande hanne, max 2 år, med 1:a på officiell utställning, alternativt Excellent från 2011.

Danska TJT-vänners bästa 2:a pris (Skänkt av Danska TJT-vänner)

Priset går till bästa hane/tik med omdömet Mycket bra på Anlagsprov skog eller fält.
 

Årets bästa avelshane (Skänkt av Danska TJT-vänner)

Priset går till den hanhund vars avkommor har flest poäng enligt statuterna för Årets Tyska Jaktterrier. Alla avkommor som har resultat/poäng deltager i sammanräkningen. Priset kan även utdelas postumt.

Årets bästa avelstik (Skänkt av Finska Tysk jaktterrierklubben)

Priset går till den tik vars avkommor har flest poäng enligt statuterna för Årets Tyska Jaktterrier. Alla avkommor som har resultat/poäng deltar i sammanräkningen. Priset kan även utdelas postumt.

ARES-priset (Skänkt av Dennis och Birgitta Berntsson) - delas inte längre ut!

Priset går till den hane som haft flest avkommor till pris på TJTKs anlagsprov under kvalificeringsåret (kalenderår). Avkommor bidrar bara första gången de tar pris. För att erövra priset för alltid skall det ha vunnits 3 ggr med olika hanhundar.

2017 delades priset för alltid ut till Jan Nilsson. Han vann priset 1991 med Aakeberggårdens Toy, 2008 och 2009 med Gamekeepers Nando Xilliosson samt 2017 med Hivlingen's Vasco och har därmed uppfyllt kravet för att för alltid får behålla ARES-priset.

IVAN-pokalen (Skänkt av Ylva och Kenth Elving, Kennel Gamekeeper's)

IVAN-POKALEN skall gå till den uppfödare som har haft de största uppfödarframgångarna under året. Den som erhåller priset blir "ÅRETS UPPFÖDARE". (Nya statuter för IVAN-pokalen gäller från 2003)

 1. Uppfödare deltar med 4 valfria hundar ur minst 2 kullar av egen uppfödning.
  Uppfödaren skall ha ett registrerat och godkänt kennelnamn.
 2. De ingående hundarnas svenska prov- och utställningsresultat sammanräknas enligt samma poängtabell som ”Årets Tyska Jaktterrier”, förutom:
  a) Elitprovsresultat skall inte medräknas.
  b) Endast ett resultat från Anlagsprov (Fält eller Skog) får tillgodoräknas resp. hund.
 3. Utländska provresultat medräknas och jämställs med svenska provresultat enligt följande:
  a) Danska Avlsprøve och Tyska/Österrikiska Zuchtprüfung jämställs med svenska Anlagsprov Fält.
  b) Finska grytprovsresultat jämställs med svenska grytprovsresultat på så sätt att finska B-resultat jämställs med svenska ”Väl godkänd” och finska A-resultat jämställs med svenskt grytjaktprov.
  c) Utländska utställningsresultat jämställs med svenska d:o.
  Utländska prov- och utställningsresultat skall kunna styrkas på begäran av rasklubben med provblankett/exteriörkritik i original eller kopia.
 4. Resultaten skall vara gjorda under kvalifikationsåret som är lika med kalenderåret innan årsmöte.
 5. Resultat får tillgodoräknas enskild hund som vid kvalifikationsårets början inte uppnått 3 års ålder.
 6. Resultaten från ingående hundar adderas och den uppfödare som får högsta sammanlagda poängtal på sin uppfödning vinner IVAN-POKALEN och blir därmed Årets Uppfödare.

Vid lika poäng sammanräknas de ingående hundarnas ålder, varvid den uppfödare som har de yngsta hundarna får utmärkelsen.

Göran Flinks hederspris (Skänkt av Göran Flink)

Priset tilldelas ägaren av den hund som under året erhållit den högsta poängen sammanlagt på ett anlagsprov fält och ett skog. Hunden skall dessutom ha godkänt GA-prov, samt minst 2:a på officiell utställning, alternativt Very Good från 2010. Priset erövras för alltid av den som erövrat det tre ggr med tre olika hundar.
 

K. Hildebrands vandringspris (Skänkt av Klaus Hildebrand)

Priset går till årets bästa svenskfödda, nystartande tik, max 2 år, med 1:a på officiell utställning, alternativt Excellent från 2011.
 

Kung Tampas vandringspris (Skänkt av Rune Ström)

Priset går till yngsta hanhund som har följande meriter: Anlagsprov skog med minst omdömet ”god”, godkänt GA-prov sprängare, godkänt viltspårprov anlagsklass samt 1:a pris på officiell utställning, alternativt Excellent från 2011. Hunden skall ha 42 tänder och korrekt bett samt ej överstiga 40 cm i mankhöjd.

Tyjas vandringspris (Skänkt av Cid Malmros & Eva-Lisa Hansson, Tyjas kennel)

Priset går till yngsta tik eller hane som under året erhållit omdömet ”utmärkt” på skogsanlagsprov. Vid samma ålder vinner den hund som erhållit högsta poäng. Vid samma poäng vinner tiken. Vid samma ålder, poäng och kön avgör lotten. Samt erhållit 1:a pris på officiell utställning, alternativt Excellent från 2011.

Tysk Jaktterrier Klubbs utnämning av Årets Uppfödare

 Årets uppfödare skall ha:

 • Följt SKKs grundregler för uppfödning och överlåtelse av hund.
 • Främjat avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
 • Bevarat och utvecklat rasens specifika egenskaper och verkat för utvecklingen av jakt och praktiskt bruk av denna.
 • Uppfyllt Tysk Jaktterrier Klubbs kriterier för valphänvisning på samtliga valpkullars föräldradjur under minst de fem senaste åren.
 • Under de senaste fem åren fött upp minst tre kullar (för exemplet årets uppfödare 2011 avses åren 2006-2010)

Beräkningsgrunder:
Har den högsta andelen fullföljda anlagsprov av hundar födda under de tre senaste åren.

Andelen fullföljda anlagsprov (AF) beräknas med formeln AF=A/R där R avser antalet registrerade valpar födda under exempelvis tiden 1/1 2008 – 30/6 2010 och A avser antalet av dessa hundar som fullföljt anlagsprov skog eller fält t.o.m. exempelvis 31/12 2010.

 


Samtliga vandringspriser är sökpriser och ansökan skall vara klubbens sekreterare tillhanda senast 14 dagar före klubbmötet i mars.

Alla vandringspriser skall finnas tillgängliga på klubbmötet, förra årets pristagare ansvarar för detta.


 

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet