För att erhålla klubbens förtjänsttecken skall medlem:

  • på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt främjat Tysk Jaktterrier Klubbs mål och verksamhet.
  • haft förtroendeuppdrag under minst 10 år, dock behöver det ej vara sammanhängande. (t.o.m. 2003 krävdes endast 5 år)

 Med förtroendeuppdrag avses medlem som:

  • väljs på Tysk Jaktterrier Klubbs eller Lokalavdelnings ordinarie klubbmöte, domare, avelskommitténs ledamöter samt de som på uppdrag av Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse innehaft annat förtroendeuppdrag som främjat Tysk Jaktterrier Klubbs mål och verksamhet.

 Förslag med motivering kan lämnas av:

  • lokalavdelning, enskild medlem samt Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse. Om flera personer föreslås skall dessa rangordnas i turordning.

Förslagsställaren skall:

  • utförligt redogöra för hur medlemmen uppfyller ovanstående villkor och med en tydlig redogörelse av arbetsinsatsen.

Förslaget skall vara Tysk Jaktterrier Klubb tillhanda senast 4 veckor innan ordinarie klubbmöte. Tysk Jaktterrier Klubbs styrelse utser mottagare av Förtjänsttecken. Mottagare av Förtjänsttecken presenteras i klubbens tidskrift.

Förtjänsttecknet är en medalj i form av klubbens emaljmärke i storlek 30 mm, med blå/gult band och numrerad i löpande från Nr: 1. När flera medlemmar har samma antal kvalificerade år, avgör efternamnets begynnelsebokstav numret på förtjänsttecknet, i andra hand förnamnets begynnelsebokstav.

 Utdelade förtjänsttecken:

NummerÅrNamnAntal år
1 1990  Knut Mårtensson  7 år
2 1990  Kurt Olsson  7 år
3 1990  Dennis Berndtsson  6 år
4 1990  Kenth Elving  6 år
5 1990  Per Rygnefors  6 år
6 2000  Bengt Erixon  
7 2000  Rune Ström  
8 2005  Bernt Bondesson  
9 2005  Cid Malmros  
10 2005  Leif Karlsson  
11 2010  Rune Boman  
12 2010  Björn Dahlström  14 år
13 2010  Catarina Kjellberg Knutsson  
14 2010  Sven-Olov Svensson  
15 2010  Lars Hed  

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet