Anlagsprov skog och fält

Anlagsprovet är vår vanligaste provform och den som är lämplig att börja med. Provet består av en grytdel som är densamma för både skogs- och fältprovet. Grytdelen kopplas ihop med en drevdel som kan göras som skogs- eller fältprov. Man kan börja med vilken del man vill.

Läs mer om provet i artikeln "TJTKs anlagsprov fält och skog".

Viltspårprov

Dessa prov arrangeras av en mängd olika hundklubbar och för alla raser. Man börjar med ett prov i anlagsklass och med godkänt från detta prov kan man starta i öppen klass. Efter tre första pris i öppen klass är hunden svensk viltspårchampion.

Fullbruksprov

Det svenska fullbruksprovet för TJT är från 2017 godkänt av SKK som officiellt prov och öppet även för andra terrierraser. Provet är identiskt med det internationella provet "Arbete efter skottet". För att starta måste hunden först ha gjort ett godkänt anlagsprov skog eller fält. Provet innehåller många moment som ett blodspår som legat över natten, apportering både av släpspårad kanin, fågel i vatten och räv ur gryt. Dessutom ingår lydnadsmoment som t ex platsliggning med skott.

Grytanlagsprov

Arrangeras även av svenska grythundsklubben och ibland andra rasklubbar. Provet är öppet för samtliga grythundsraser. Provet finns i två varianter, ett för rävsprängare och ett för förliggare.

Vid grytanlagsprov används endast omdömena Godkänd och Icke Godkänd.

Grytjaktprov

Berättigad till grytjaktprov i naturgryt är hund med betyget Godkänd med minst ett grytanlagsprov eller jämförbar utländsk provmerit eller för tysk jaktterrier med ett betyg ”Mycket bra” eller ”Utmärkt” vid anlagsprov för tysk jaktterrier. Provet sker under grytjakt där man har en domare med sig. Hunden provas som rävsprängare eller som förliggare.

Vildsvinsprov

Vid vildsvinsprov provas hundens vilja och förmåga att söka, ställa, driva eller spränga vildsvin. Provet är avsett för hundar som fungerar som vildsvinshundar och alltså ej för orutinerade hundar. Svenska Terrierklubben erbjuder genom tysk Jaktterrier Klubb två olika former av vildsvinsprov.

Hunden kan provas på frilevande vildsvin, för att under jägarmässiga former få en bedömning av hundens lämplighet vid jakt på vildsvin. Omdömet är godkänd eller ej godkänd.

Vid anlagsprov på vildsvin i hägn bedöms hundens anlag att finna och under skallgivning arbeta med vildsvin. Provet genomförs i ett av SKKjhk godkänt hägn. Här bedöms och betygsätts olika moment separat (sök, rörlighet, kontakt och skall). En godkänd hund tilldelas omdömet utmärkt, mycket bra eller god. Läs även Bestämmelser för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser.

Elitprov (erbjuds inte längre fr.o.m. 2017-07-01)

Elitprovet kan man säga är slutprovet för den färdiginjagade och kompletta tyska jaktterriern. För att få starta skall hunden ha minst ”mycket bra” på anlagsprov skog eller fält, ”godkänd” på grytanlagsprov samt ”godkänd” i anlagsklass på viltspårprov. Provet består av två delar som kan göras vid olika tillfällen. Vid apport- och lydnadsdelen skall hunden apportera en fågel på simdjupt vatten samt visa prov på lydnad (sitt, fot, ligg etc.). Vid drevdelen skall hunden prestera flera drev och visa upp bl.a. bra sök, förarkontakt och skalldrivningsförmåga. Efter tre första pris på elitprov är hunden svensk elitchampion, en mycket prestigefylld titel.

Fasta och rörliga prov

I första hand skall vi utnyttja de fasta provtillfällena som finns angivna i provprogrammet. Vid behov fyller vi på med rörliga prov så att så många hundar som möjligt kan komma till start på prov. Om du vill anordna ett rörligt prov så tar du kontakt med provsamordnare i din lokalkommitté.

Provansvarig

Provansvarig är utsedd av styrelsen och har huvudansvaret och arrangerar prov i samarbete med lokalkommittéernas provsamordnare.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet