Valpklass (inofficiell) 6-9mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med hederspris (HP) tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9-18 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15-24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) från 15 mån

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Följande krav gäller för deltagande i jaktklass:

  • Lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänd vid vildsvinsprov
  • Kvalitetsbedömning
  • Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) från 15 mån

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) från 15 mån

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller veteranklass om hunden uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) från 8 år

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Certifikatkvalitet (CK) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteranhane och veterantik med Excellent tävlar om rasens bästa veteran.

Bästa hanhundsklass (bhkl) / Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats certifikatkvalitet (CK). Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat. Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas hederspris (HP). Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas hederspris (HP).

 

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Lägst betyget ”god” vid anlagsprov för tysk jaktterrier eller godkänd vid vildsvinsprov.

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

Ett 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt ett 1:a pris på grytjaktprov samt ett godkänt vildsvinsprov eller ett 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt två 1:a pris på grytjaktprov eller två 1:a pris på elitprov för tysk jaktterrier samt ett 1:a pris på grytjaktprov. Minst 6 månader ska ha förflutit mellan den första och sista ingående meriten. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt jaktprovschampionat, gryt, SE J(g)Ch

Tre 1:a pris på grytjaktprov utdelade av två olika domare. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

 

Läs även Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet