Information om ändrade provregler 2023:

Från 1 januari gäller nya regler för anlagsprov på vildsvin i hägn som innebär att hundar får starta från 12 månaders ålder.

Från 1 juli får hundar från 12 månaders ålder även starta på vildsvinsprov i naturen. Dessutom förlängs provtiden för anlagsprov fält. Fältdelen får genomföras t.o.m. 28 februari (som motsvarar jakttiden på fälthare) förutsatt att det är barmark.

 

Kompletta provregler:

Regler för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser (gäller fr.o.m. 2023-01-01)

Anlagsprov fält och anlagsprov skog (gäller t.o.m. 2023-06-30)

Vildsvinsprov (frilevande) (gäller t.o.m. 2023-06-30)

Fullbruksprov - Arbete efter skottet (gäller t.o.m. 2023-06-30)

 

Jaktprovsregler för tysk jaktterrier som omfattar anlagsprov fält och anlagsprov skog, fullbruksprov samt vildsvinsprov, frilevande (gäller fr.o.m. 2023-07-01)

 

 

 

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet