Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Allt startade med Grekas’ Erik, även kallad Sture och en jaktidiot som efter en mindre lyckad satsning på karelsk björnhund, ivrigt letade efter en hund med lika stor portion jaktlust som han. Besviken över att karelarna både var ojämna och hade dålig jaktlust letades det nu efter ett säkert kort att jaga allt vilt med. Valet föll på den Tyska Jaktterriern då alla berättelser, för att inte säga skrönor, talade sitt tydliga språk - den lilla hunden med stort mod och brinnande jaktlust var exakt det som efterfrågades i familjen.

Just vid detta tillfälle var det ganska svårt att få tag på valpar och som ny i terriervärlden gick nog många före i kön. Men tack vare ett telefonsamtal under vårvintern om ett återbud äntrade till slut en valp vid namn Grekas’ Erik aka Sture våra liv. Sture visade tidig jaktlust och jagade redan fullt ut sin första höst. Efter att ha upplevt rasens alla fördelar, och nackdelar, så stod det klart att det var en typ av hund som kommit för att stanna. Den passade oss som handen i handsken med sitt självklara sätt och allroundegenskaper, då vi verkligen jagade allt; mink, räv, grävling, och klövvilt.

Avelsintresset väcktes ordentligt efter att bra kennlar valt att använda honom som täckhund och vi tog ett par parningsvalpar som presterade bra såväl på prov som på jakt. Dessa hundar kom att bli grunden till kenneln som den ser ut idag. Trots vår relativt korta tid inom rasen har en hel del, både bra och mindre bra tyska jaktterriers passerat hemma hos oss. Några har blivit kvar och vissa har blivit duktiga jakthundar hos andra. 

Vår avelsfilosofi är att vi alltid strävar efter att alla avkommor ska ha potential att bli bättre än föräldradjuren. En jakthund ska ge glädje i många år åt sin ägare och som med rätt engagemang kan prestera väl på jaktproven såväl som i skogen. De genetiska förutsättningarna ska finnas för att behärska alla de olika jaktformer som en tysk jaktterrier är ämnad för. En viktig faktor, i vår mening, är valet av tik. Viktigt är att tiken själv är en god jakthund med ett trevligt och stabilt temperament då den kommer att prägla sina valpar deras första tid i livet. Ytterligare en viktig aspekt är att se till avelsdjurens syskon och föräldrar. Desto fler som har meriterats desto enklare att se om avelsarbetet har fallit väl ut. Det är svårt att utvärdera om det endast är enstaka individer som startats på prov. Jaktlust och skärpa är något vi anser att det inte kan bli för mycket av i en avelshund, då det även i det bästa av kullar kan komma att födas mediokra individer. Även den exteriöra biten är viktig att ha med i beräkningen då en korrekt byggd hund klarar av att arbeta dag efter dag med det den är framavlad till.

Vi skiljer gärna på anlag och träningsprodukter. En avelshund ska tidigt visa upp starka anlag för de uppgifter den ska utföra, krävs det mycket träning för att hunden skall förstå sin uppgift kan det absolut bli bra jakthundar men det är inte något som vi satsar på i aveln. Därför är tidig jakt och uppvisande av anlag en viktig variabel att ta hänsyn till då det visar vad hunden har för genetiska anlag snarare än en förares skicklighet att ta fram hundar.

Rasens signum är rovviltsskärpa, ovan såväl som under jord, något som vi aldrig får göra avkall på, därför testar vi alla våra tilltänkta avelshundar på vildsvinsprov. Det är i nuläget det prov som vi tycker visar om hunden har det lilla extra eller ej. Även skogsprovet är en viktig del som vi tycker visar hur hunden fungerar under praktisk jakt, det framgår tydligt vad hunden besitter för jaktlust, sök och drevegenskaper. Vi anser inte att tysken ska göras till en vildsvinsspecialist eller en rådjursvallare utan det är dess mångsidighet som gör rasen. Vi jagar och startar hundarna i gryt för att denna jaktform är en stor del av vad som gör rasen så mångsidig, utan grytegenskaperna hade tysken inte varit det den är idag. Finns det någon bättre hund lämpad för att bedriva viltvård än en tysk jaktterrier?

Jakten och hundarna är det som formar och styr hela våra liv, allt kretsar kring hundar och jakt. Vi ser numera egentligen ingen början eller slut på jaktsäsongen, det är bara mer eller mindre intensiva perioder under året. Hur många dagar eller vilt som jagas respektive skjuts är sedan länge inget som någon räknar på. Det enkla svaret till att få fram bra hundar är bara; mer jakt!

Vi har ett gemensamt ansvar för att föra rasen framåt, både vi som uppfödare och alla tysk jaktterrierägare som kämpar och sliter med att starta på prov i ur och skur. Utan er hade vi inte kunnat göra det vi gör.

Stort tack till alla!

Hampus Nilsson & Jojo Wermelin

2021 AretsUppfodare1 2021 AretsUppfodare2

Tack till sponsorerna för internationella provet