Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Tysk Jaktterrier Klubb arrangerar sedan länge anlagsprov fält för tysk jaktterrier. Provet är ett av rasens viktigaste avelsverktyg. Sedan 2012 är anlagsprov fält m.fl. av våra provformer öppna för alla terrierraser i grupp 3 och under de senaste åren har ett antal hundar av andra raser än TJT startat på anlagsprov fält.

Anlagsprov fält är en provform som är relativt dyr att anordna, framförallt är det domarresor och markhyra som kostar. Kostnaderna per prov varierar mycket men i genomsnitt så subventionerar TJTK varje anlagsprov fält med ca 500 SEK. Vi gör detta för att provet är ett viktigt avelsverktyg för vår ras och om vi höjde provavgiften skulle vi få färre startande hundar till men för avelsarbetet. Vi anser dock att andra raser än TJT skall bära sina egna kostnader för proven.

Styrelsen har haft en dialog kring detta med Svenska Terrierklubben som har utmynnat i att hundägare som vill starta hundar från andra raser än TJT på anlagsprov drevdel fält från och med nu kommer att få betala 500 kr extra i provavgift till Tysk Jaktterrier Klubb, dvs. totalt 900 kr istället för ordinarie 400 kr.

Tack till sponsorerna för internationella provet