Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Hederspresidenten i Internationella förbundet för tyska jaktterrier, Jenny Schröder, har avlidit den 29/11. Jenny var under många år ordförande i den tyska rasklubben men det var framförallt som ordförande i det internationella förbundet som vi i Sverige lärde känna henne. Hon arbetade framgångsrikt med att utvidga och öppna upp den internationella gemenskapen kring vår ras. Hon var ofta i Sverige och dömde både utställning och prov och kom ofta som engagerad gäst på våra sommarträffar. Hon var uppskattad både för sin trevliga personlighet och sitt kunnande om vår ras. Vi är många inom TJT-världen som kommer att sakna henne.

För styrelsen i TJTK

Johan Sonesson

Jag påbörjade min tripp söderut från Rättvik redan på torsdagskvällen efter jobbet och mellanlandade hos Maria Michelfelder med familj i Pålsboda (Tack för sängplatsen!). Tanken var att vi skulle samåka ner till Skåne men Maria blev ännu mer förkyld på natten än hon redan var (det var inte corona i alla fall). Efter lite TJTk-arbete på fredag förmiddag började jag bege mig neröver efter lunch. Under min ganska händelselösa tripp pågick 2 fältprov i Lund och i Klågerup med 9 hundar och ett GA-prov med 11 hundar. De hade det betydligt roligare än jag hade.

2020 Stockeboda 82020 Stockeboda 5

Den afrikanska svinpesten finns nu i flera länder i Europa däribland Tyskland. Om du planerar att jaga eller gå prov med din hund utomlands är det därför mycket viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika en vidare spridning.

Informationen nedan är ett utdrag från information från Svenska Jägareförbundet. Texten finns att läsa i sin helhet på Jägareförbundets hemsida.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen, jakten och tamgris-besättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Sverige.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som smittar vildsvin och tamgris. Mer än 90 % av de infekterade djuren dör, oftast inom 5-10 dagar. Vanliga symptom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. En del djur dör så snabbt att de inte hinner utveckla några symptom.

Afrikansk svinpest sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader, och det utsöndras i spillning, urin och saliv. I miljön utanför djuret överlever viruset relativt kort tid, men det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Viruset kan också överleva länge i kadaver efter djur som dött av sjukdomen.

Ta inte smittan till Sverige – att tänka på vid jaktresor utomlands

  • Viruset kan överleva flera år i en proteinrik miljö, t ex i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Om det finns blodstänk på föremålen, eller exempelvis i den jord man trampat in i skorna, kan viruset överleva längre tid. Jägare som jagat i områden med svinpest bör därför vara extra försiktiga så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Sverige.
  • Inför hemresan är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk. Kläder ska helst tvättas i maskin. När det gäller kläder och utrustning som tål värme kan man istället lägga dem i en bastu, i minst 60 grader i 30 minuter.
  • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta pälsen på den innan hemresan.
  • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
  • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smitta.
  • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Sverige från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning. Det är förbjudet att ta med kött eller köttprodukter från vissa zoner inom de länder där smittan finns.

CidMalmros

Vi har mötts av beskedet att Cid Malmros har lämnat oss. Cid var främst grytdomare men även domare för skogs- och fältprov under många år och satt även med i styrelsen för Tysk Jaktterrier Klubb i några år. Många medlemmar har också kunnat träffa honom som engagerad gryttränare på Bassholma.

Cid var verkligen hängiven tysk jaktterrier. Från 1985 var han uppfödare under kennelnamnet Tyja’s och har under åren fött upp drygt 300 valpar. Han var alltid mån om och engagerad i sina valpköpares valpar. Cid och sambon Eva-Lisa ordnade valpträffar under många år, både själva och tillsammans med andra uppfödare. De tränade hundar och gav sig inte förrän de lyckades. Cid fick också med många av sina valpköpare till klubbens årsmöten.

Dörren var alltid öppen hos Cid och Eva-Lisa och Cid hjälpte alltid till om man hade funderingar kring hundarna. Tillsynes var ingenting omöjligt att lösa när det handlade om att träna hundar. Och det var väldigt sällsynt att han misslyckades. När Cid pratade sin bredaste skånska var det däremot inte alltid lätt att förstå vad han sa. För mig som dalkulla var ett språkfilter alltid ett måste.

En gång när Cid ringde hem svarade min dotter Olivia i telefon, han bubblade på ett tag och efter en stund sa Olivia: ”Men Cid, du måste prata svenska”. Cids favoritlag var Rögle och i ett försök att locka min son Oscar ifrån Leksand, fick han en äkta Rögle-matchtröja. Han har haft den på sig några gånger, men Leksand har dock förblivit laget i Oscars hjärta.

Du är saknad.

Catarina Kjellberg-Knutsson

TJTK:s anlagsprov består av tre provdelar: grytanlagsprov, skott och vatten samt en drevdel (fält eller skog). När din hund har slutfört samtliga tre provdelar kan du få en slutbedömning för ett komplett anlagsprov. Du kan själv enkelt koppla samman provdelarna när du anmäler din hund i Hundmerit, så ser både domare och provsamordnare att anlagsprovet är komplett!

All information om hur du anmäler din hund till prov hittar du på sidan "Anmäla till prov".

Tack till sponsorerna för internationella provet