Ofta hör man hundägare säga ”varför skall jag starta min hund på jaktprov, jag tänker ju ändå inte ta några valpar, jag skall bara ha den till att jaga med”. Den som tänker så har inte tänkt färdigt eller inte tänkt alls. Här kommer sex starka argument för att starta din hund på jaktprov.

För rasens skull

Jaktproven är ett av de viktigaste avelsverktygen för vår ras. Resultaten från bl.a. anlagsproven registreras i den internationella databasen Dogbase. Där beräknas egenskapsvärden för alla hundar och din hunds resultat påverkar avelsvärdet för föräldrar, syskon, kusiner etc. i fem generationer. De avelsvärden som Dogbase räknar fram blir säkrare ju fler av hundarna i rasen som har startat på prov. Om alla startade på prov så skulle Dogbase vara ett extremt kraftfullt avelsverktyg. Idag kommer ca 30 % av alla svenskfödda jaktterrier till start på anlagsprovet. Med denna siffra ligger vi något lägre än i Tyskland men vi ligger betydligt bättre till än de allra flesta jakthundsraserna i Sverige. Samarbete med Dogbase gör att tyska uppfödare idag är mer benägna att sälja bra avelsdjur och valpar till Sverige än tidigare.

För uppfödarens skull

Din uppfödare är mycket intresserad av att din hund startar på prov. Dels får han/hon en uppföljning av hur aveln lyckats, dels är goda provresultat ett argument som kan få fler nya valpköpare att vända sig till din uppfödare. Så om du tycker att din uppfödare gjort ett bra jobb och varit juste mot dig så kan du återgälda det genom att starta din hund på jaktprov.

För kommande valpköpares skull

För en valpköpare som skall bestämma sig för vilken valp han skall köpa är provresultat från valpar i tidigare kullar med samma föräldrar den viktigaste informationen. Jaktprovsresultat är den bästa kvalitetssäkringen en valpköpare kan få. Uppfödares skryt i telefon eller på glassiga hemsidor skall man inte tro för mycket på.

För hundens skull

En jaktterrier är en aktiv hund som älskar att arbeta. Inför jaktprov måste man träna, vare sig det är spår, gryt eller i skogen. Hunden älskar denna träning likväl som provtillfället, särskilt om alternativet är hundgården eller soffan. Dessutom finns det ett rent sexuellt intresse för hunden. Om din hund går bra på jaktprov så ökar chansen att den får para sig en eller fler gånger under sin livstid, och para sig tycker även hundar är kul. Tyvärr lever en stor del av våra hundar hela sitt liv utan sex. Tänk dig själv vilket öde!

För din egen skull

Att träna din hund inför prov är kul, du får en bättre kontakt med hunden och sannolikt blir den även en bättre jakthund. Att starta hunden på prov är också kul, många människor gillar att tävla och får kickar när det går bra. Vid provgryten och proven så träffar du trevliga människor som liksom du gillar jakt och jaktterrier, jag lovar att ni kommer att ha mycket att tala om. En annan aspekt är att om du genom att starta din hund på prov visat att du är en intresserad och duktig hundförare så kommer du att få förtur hos många uppfödare nästa gång du skall köpa en valp.

För klubbens skull

Provverksamheten är TJTKs största enskilda verksamhet både i fråga om ekonomisk omsättning och engagemang av funktionärer. Provavgifterna är anpassade till kostnaderna så att provverksamheten skall vara självbärande. Med en omfattande provverksamhet får vi mer resurser att satsa på framförallt domarutbildning som är den största enskilda kostnadsposten för provverksamheten. Dessutom, ju fler provstarter vi har desto större möjligheter har klubben att kunna arrangera prov på fler platser i landet och därmed förbättra servicen för våra medlemmar.

Alltså: Starta på prov – nu!

 

Publicerad i Jaktterriern nr. 3/2007. Text: Johan Sonesson

 

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet