Anlagsprov fält

Anlagsprov fält är den mest ursprungliga formen för tysk jaktterrier. Provet skapades i Tyskland på 30-talet och det är med hjälp av detta prov som man lyckats avla fram bl.a. skalldrivning, spårvilja och vattenpassion. Man kan med fog säga att det är fältprovet som gjort TJT till den högklassiga och mångsidiga jakthund den är idag.

Provet görs i två delar, en grytdel som görs under perioden 1 maj - 31 oktober och en drevdel som görs under 1 september - 31 december men bara på barmark (drevdel skog kan göras fram till 31 januari). Man kan börja med vilken som helst av delarna och när man genomfört den ena delen har man innevarande och kommande kalenderår på sig att fullfölja provet. När hunden påbörjar sitt prov mäter domaren hundens höjd och kontrollerar att den har korrekt och komplett bett. Som hundägare kan du förbereda hunden genom att vänja den vid hantering och att främmande människor tillåts titta i munnen på den. Bettkontrollen kan ersättas av ett tandintyg som skall vara utfärdat av veterinär eller två TJT-jaktprovsdomare. Även skottfasthet testas och det är bra att, liksom med alla jakthundar, vänja hunden vid skott.

Grytdelen
Inför grytdelen måste hunden tränas i ett provgryt. Vissa hundar förstår direkt vad de skall göra i grytet och behöver kanske bara enstaka träningar innan de är startklara medan andra behöver mer tid. När hunden självständigt går in i grytet, går runt i alla gångar och skäller på grävlingen när den ligger vid gallret är den färdig för att starta på prov. På provet skall hundföraren göra så lite som möjligt, han skall släppa hunden några meter från grytgången. Om hunden inte vill gå in kan domaren uppmana föraren att gå fram och stötta hunden. Sista momentet är utkallning, domaren säger till när du skall försöka kalla ut hunden och avsluta provet. Utkallning är inget krav för godkänt prov, men det är trevligt att se lydiga hundar och du har definitivt användning av det under jakten sedan.

Domaren bedömer hunden efter reglerna för grytanlagsprov, sprängare. Några av momenten där översätts till skärpa, skall, sök och jaktlust och förs in på provblanketten. Om hundägaren vill kan man samtidigt göra ett officiellt grytanlagsprov, sprängare, men det måste man bestämma redan vid anmälan. Det går även att göra ett grytanlagsprov, sprängare, som arrangeras av annan klubb än TJTK och räkna det som grytmomenten i anlagsprovet. Det viktiga då är att man innan gjort rörliga skott- och vattenmomenten separat för en TJT-domare. Kontakta provsamordnaren om du vill göra rörliga skott- och vattenmoment så blir du tilldelad en domare.

Vattenmomentet är lätt för hundar med stor vattenpassion, de brukar kasta sig i av sig själva. De flesta hundar behöver dock få lite vattenvana, börja tidigt med att bada med valpen och unghunden på sommaren när det är varmt i vattnet. Tänk på att en hund som kastar sig glatt i 25-gradigt vatten en varm sommardag kanske inte är så badsugen en gråkall oktoberdag när provet går. Vattenmomentet går ut på att testa hur mycket retning hunden behöver för att gå i vattnet. För högsta betyg skall hunden gå i spontant eller på kommando. Nästa steg är kast med sjunkande föremål (småsten), går hunden inte i då så övergår man till en flytande dummy. Om hunden trots det ej går i så kastar man i en fågel. Vägrar hunden då får den en 0:a. När hunden väl är i vattnet är det tillåtet att kasta i ett apportobjekt för att få hunden upp ur vattnet. Ofta har man en lång lina på hunden, men har du en lydig hund kan du göra provet utan lina om markvärden tillåter det.

Drevdel fält
Drevdelen genomförs på stora öppna fält där det finns fälthare. Hundägare med hundar, domare och medföljare går i en drevkedja över fälten. När en hare springer upp ropar den som först ser den ”hare”. Hundägarna skall då snabbt vända bort sina hundar så att de ej ser haren. Meningen är att hunden skall driva i löpan och inte på synen. Domare kollar snabbt vilken hund som är nära men ej sett haren och kommenderar snabbt den hundägaren att släppa hunden på spåret. Som hundägare kan du då göra två saker för att hjälpa din hund. För det första skall du springa snabbt till harlöpan, ju snabbare hunden är på löpan desto större möjligheter har den att driva bra. För det andra skall du ha hunden i en dubbellina så att du kan springa med hunden tills du ser att den ”suger fast” i löpan, då släpper du hunden. Med ett vanligt koppel kan du inte ge din hund en bra start. När hunden drivit klart skall den komma tillbaka till föraren.

Anlagsprov skog

Anlagsprov skog är en anpassning av anlagsprovet till svenska förhållanden. I många trakter i Sverige finns ej förutsättningar för att genomföra fältprovet, därför finns skogsprovet. Grytdelen genomförs på samma sätt som för fältprovet. Det är till och med så att om du börjar med en grytdel kan du sedan bestämma om du vill göra en drevdel fält eller skog.

Drevdel skog
På drevdelen släpps hunden på fritt sök i skogsmark. Hunden skall ta upp vilt och driva det för att kunna bedömas. Hunden kan bedömas på drev på alla slags hårvilt, men det är viktigt att man kan bedöma hunden då den driver i löpan, alltså ej har synkontakt med viltet. Provet går till så att hundförare och domare går ut i skogen och hunden släpps. Hundägaren bestämmer sedan hur fort han vill gå och när han vill stanna till. Hundens sök bedöms och när hunden tar upp bedömer domaren drevet. Hunden skall driva minst 5 minuter och skall själv bryta och komma åter till föraren inom en timme från upptag. Att kalla in hunden från drev är också tillåtet, men man får ej genskjuta hunden och fånga den.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet