Danska TJT-vänners HPDanska TJT-vänners HP är skänkt av Danska TJT-vänner.

 

 

 

 

 

 

 Tidigare pristagare:

1980 S46472/79 Denbis Mac äg. D & B Berndtsson
1981   Ej Utdelat  
1982 S19939/80 S & N & INT UCH S & NJ(g)CH Anton äg. Jeppe Stridh
1983 S13711/82 SUCH Jeppens Acke äg. Helge Larsson
1984 S36061/82 Klippmarkens Acke äg. Per Ryngefors
1985 S27154/83 SUCH SJC(g)CH Jeppens Bosse-Bus äg. Cid Malmros
1986 S49930/85 Nyebys Ecco äg. Ingela Söreke
1987   Ej Utdelat  
1988 S64490/86 Sus Scrofas Akko äg. Hans-Inge Sonesson
1989 S37601/88 Denbis Tell äg. D & B Berndtsson
1990 S25031/89 Hivlingens Ädel äg. Jan Nilsson
1991 S21430/90 Denbis Dino äg. Rolf Martinsson
1992 S14395/92 Hivlingens Yankee äg. Tomas Eriksson 
1993 S53638/91 Denbis Henke äg. Jan Ingemarsson
1994 S37797/93 Viltskräckens Asco äg. Johan Bielkered
1995   Ingen hane uppfyllde statuterna  
1996 S14980/95 Tyja´s Prince äg. Lennart Helgesson
1997 S58080/96 Tyja´s Tage äg. Catarina Kjellberg Knutsson
1998 S11698/97 Tyja´s Uncas äg. Stefan Thurnäs
1999 S56029/97 Raros Kid äg. Cid Malmros
2000 S49817/99 Tyja´s Frans Jaeger äg. Pär Löfström
2001 S23436/2000 Tyja´s Hektor äg. Martin Johansson
2002 S23061/2001 Tyjas Kompis äg. Mikael Hansson 
2003 S44226/2002 Klevasjöns Brumm äg. Fredrik Abelsson
2004 S38854/2003 Tyja´s Rambo äg. Börje Henriksson
2005 S12212/2004 Hivlingens Hocke äg. Jan Pettersson
2006 S50857/2005 Viltskräckens GC Örjan äg. Therese Klintström & Joakim Dalsgard
2007 S18166/2006 Klapps Klapp Fritzon äg. Roger Jönsson
2008 S15556/2006 Tyja´s Aston äg. Mattias Mangotsson
2009 S60059/2008 Grekas Arnold äg. Cid Malmros
2010   Ej utdelat  
2011 SE23782/2010 Hivlingens Scott äg. Sven-Ove Bergqvist
2012 S20016/2011 Fuchswürger's Atoz af Addi äg. Johan Helmersson
2013 SE32693/2012 Hivlingens Nicko äg. Sven-Ove Källqvist
2014   Ej utdelat  
2015   Ej utdelat  
2016   Ej utdelat  

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet